Ääni

Äänisuunnittelijan tehtäviin kuuluu speksinäytökseen sisältyvien äänitehosteiden suunnittelu ja toteutus. Vastuu on osin jaettu bändin kanssa, ja äänisuunnittelijan onkin luontevinta sopia bändin kanssa, mitkä äänitehosteet ovat kenenkin vastuulla. Itse äänten kirjo voi vaihdella tunnelmaa luovista ambiensseista konkreettisiin tai karikatyyrimäisiin tehosteisiin: äänisuunnittelijalla on ohjauksen puitteissa vapaat kädet.

Äänisuunnittelijalta ei välttämättä vaadita suurempaa etukäteiskokemusta. Tärkeämpää on tyyli- ja tilannetaju ääniefektien käytössä ja tekniset valmiudet. Äänisuunnittelijan on pystyttävä toistamaan oikeat äänet oikeaan aikaan kohtauksissa, ja tämän takia on hyvä, jos hänellä on käytettävissään tähän soveltuva käyttöympäristö, esim. sampleri.

Ääniefektejä ei tarvitse luoda alusta asti itse (ellei ole loputtomasti aikaa ja kunnianhimoa!), vaan netistä löytyy myös hyviä vapaasti käytettäviä äänikirjastoja (esim. www.freesound.org). Tarkista kuitenkin käyttämiesi äänten lisenssit!

Speksi on osaksi improvisaatioteatteria, ja omstart-huuto voi napsahtaa myös äänisuunnittelijalle. Tämän vuoksi on suotavaa pitää näytöksissä käden ulottuvilla myös vähintään pientä arsenaalia sekalaisia käsikirjoitukseen kuulumattomia ääniefektejä, joita voisi kuvitella tarvittavan.

Äänisuunnittelija aloittaa työnsä viimeistään siinä vaiheessa, kun näytellyt kohtaukset alkavat rakentua. Rekrytointi alkaa heti syksyllä. Äänisuunnittelijan on käytävä melko säännöllisesti näyttelijöiden harjoituksissa, mikäli näytelmään tulee kohtausrytmin kannalta kriittisiä äänitehosteita. Lisäksi on syytä käydä viikonlopputreeneissä. Se, kuinka säännöllisesti käy harjoituksissa, riippuu äänitehosteiden määrästä, ajoitusten haastavuudesta ja harjoitusaikatauluista. Äänisuunnittelijan kuuluvin työ tehdään näytöksissä, joissa hän toimii kiinteänä osana näytelmää.

Teksti Ilmo Korhonen, äänimies 2014.