Opintopisteet speksistä

Käyttäytymistieteellinen speksi ry:ltä voi hakea opintopisteitä, mikäli Käyttiksen speksin produktiossa tai hallituksessa on toiminut vähintään yhden kauden. Opintopistemäärät jakaantuvat Käyttiksen speksi ry:n päätöksen mukaan seuraavasti:

Hallituksen 2016-17 linjaus:

1 op – speksin tiimiläisenä (myös näyttelijänä) toimiminen
2 op – tiimivastaavana toimiminen
3 op – ohjaajana tai vastaavana tuottajana toimiminen

Useammasta tiimistä voi saada useita pisteitä

1 op – hallituslainen
2 op – pj

max 3 op / vuosi

Käynnissä olevasta produktiosta ei voi hakea opintopisteitä ennen produktion loppumista! (Poikkeuksena käsikirjoitustiimi, jonka toiminnasta voi hakea pisteitä jo syksyllä käsikirjoituksen valmistuttua.)

Linjaus enimmäisopintopisteistä ENNEN SYKSYÄ 2017 aloittaneille:

  • Kasvatustieteellinen tiedekunta myöntää KAIKESTA tehdystä järjestö-, osakunta- ja/tai hallintotyöstä YHTEENSÄ ENINTÄÄN 10op koko opintojen ajalta.
  • Opintopisteitä kaikesta tehdystä työstä voi hakea CONDUKSELTA VAIN KAKSI KERTAA OPINTOJENSA AIKANA. Speksiltä kannattaa hakea kaikki sen osalta kertyneet opintopisteet yhdellä kertaa.
  • Opintopisteitä tulee hakea KAHDEN VUODEN SISÄLLÄ VIIMEISESTÄ TOIMINTAVUODESTA, jolta opintopisteitä hakee.

(Lähde: Condus)

 

SYKSYLLÄ 2017 TAI SEN JÄLKEEN OPINTONSA ALOITTAINEIDEN OPINTOPISTEHAKULINJAUKSET PÄIVITETÄÄN NETTISIVUILLE HETI, KUN HALLITUS SAA NIISTÄ TARKAN SELVYYDEN

Miten pisteitä haetaan?

1. Kirjoita hakemus speksin hallitukselle. Hallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan ja päättää antaako sille puollon.

2. Toimita oma hakemus, hallituksen antama ja puheenjohtajan allekirjoittama puolto, sekä pöytäkirjaote opintoasiainpäällikölle osoitteeseen
kaytt-opintoasiainpaallikko@helsinki.fi

Conduksen ohjeistus opintopistehakemuksen kirjoittamiseen

Käyttäytymistieteellinen speksi ry puoltaa opintopisteitä vain speksin parissa tehdystä toiminnasta. Muusta järjestötoiminnasta haettavat pisteet pitää hakea erikseen kultakin järjestöltä.

Opintopistehakemukset ja yhteydenotot sekä kysymykset niihin liittyen:

hallitus.kayttiksenspeksi@gmail.com

Mainokset